Siirry sisältöön

Käyttöehdot

Personuppgiftsansvarig

Ovolin AB, Kvarnfallsvägen 8, 705 93 Örebro, Sverige är personuppgiftsansvarig. Ovolin ansvarar för att personuppgifter som samlas in på hemsidan följer denna integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Vid registrering av nyhetsbrev eller lämnar personuppgifter i samband med köp, så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras. Dina personuppgifter används för att ge dig bra service exempelvis gällande marknadsföring, uppföljning och information.

Dessa typer av information samlas in:

Information som samlas in vid köp på hemsidan omfattar: e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar vid köpet.

Information som du lämnar till oss via sociala medier samt information som lämnas i samband med korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss.

Information som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att:

- Informera dig om våra produkter och tjänster samt vår hemsida.

- Skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina preferenser.

- Individanpassa vår service och mäta och förbättra våra annonser, baserat på dina personliga preferenser.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Delning av personuppgifter

Vi kan i följande fall komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

- Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (exempelvis vid indrivning av betalning för köpta varor och drift av webbplatser).

- Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Skydd och säkerhetsåtgärder kring personuppgifter

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, spridning samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller våra IT-leverantörers servrar och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter.

Dina kortuppgifter skickas direkt och krypterat till vår betalningsleverantör, uppgifterna sparas inte i Ovolins system.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

Kontaktuppgifter

Du är välkommen att när som helst kontakta oss på info@ovolin.se.