Hoppa över till innehåll

Alla dessa dagar: Om ett rött hus i skogen och ett arv att förvalta

230 kr

Fin skildring av livet i stort och smått och rustningen av ett gammalt hus.

Baksidestext: Med naturen som förutsättning, traditionen som grund och människan som mått växer det som vi kallar rural form. Alla dessa dagrar handlar om sinnligheten i runnet handblåst glas som speglar rum och naturens rörelser utanför fönstren, om årstidernas växlingar, ljus och mörker i ständig rörelse och förvandling, som vandrar genom rummen i vårt röda hus i skogen och blir till bilden av ett samspel mellan människa och natur. Att förvalta arvet handlar om att samtidigt ta vara på tradition och rötter och ur detta gestalta något nytt helt enkelt att vilja göra livet för sig själv och omvärlden lite bättre. Människors längtan och drömmar ser olika ut vid olika tidpunkter och faser i livet. Nuets möjligheter är en tillgång för oss alla men framtiden, den bär våra barn och ungdomar i sina händer.