Hoppa över till innehåll

Organowood 01

Från OrganoWood
Kontakta butik
Vanliga priset 275 kr
Vanliga priset 275 kr - Vanliga priset 1 160 kr
Vanliga priset 275 kr
Nuvarande pris 135 kr
135 kr - 575 kr
Nuvarande pris 135 kr
Priser inkl moms
Mängd: 1 L

Organowood 01

01. Träskydd

Träskydd mot röta
OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och rötskydd är en vattenbaserad träskyddsprodukt som består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. Det behandlade virket får skydd mot rötangrepp och tillförs flamskyddande egenskaper.

Användningsområden
Produkten kan användas för ytbehandling av i stort sett allt obehandlat och tryckimpregnerat trä med ett fåtal undantag. Behandlingen fungerar bra på absorberande träslag som ex. furu och gran. Används produkten på träslag med låg absorptionsförmåga kan en kortvarig färgförändring uppstå. Tillsammans med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd skapas ett komplett träskyddssystem som ytterligare förlänger träets livslängd, motverkar fuktskador och ytlig påväxt. OrganoWood® 01. Träskydd ska användas på kapsnitt, håltagning och annan mindre bearbetning vid montering av OrganoWood® eller på andra träslag/behandlingar av trä för utomhusbruk. Har du fler frågor kring användningsområden ber vi dig kontakta våra experter och distributörer Welin & Co.

Färg
OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och rötskydd är färglös och förändrar inte virkets färg nämnvärt direkt efter applicering. Det behandlade virket får med tiden en vacker silvergrå nyans.

Miljö och hållbarhet
OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och rötskydd innehåller endast ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Produkten är miljömärkt ”Bra Miljöval”, miljöklassad B av SundaHus och rekommenderas av Byggvarubedömningen samt BASTA. Samtliga ämnen som finns i produkten är klassade som ofarliga för miljön enligt Kemikalieinspektionen. För mer information om respektive produkts hållbarhet, applicering och tekniska specifikationer, se produktens produktblad.

OrganoWood® 01. Träskydd är listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta projekt.